Tên miền Phí khởi tạo (VNĐ) Phí duy trì hàng năm (VNĐ) Phí tranfer (VNĐ)
.com Miễn phí 250.000 250.000
.net Miễn phí 260.000 260.000
.info Miễn phí 260.000 260.000
.org Miễn phí 280.000 280.000
.us Miễn phí 230.000 230.000
.biz Miễn phí 290.000 290.000
.cc Miễn phí 720.000 720.000
.asia Miễn phí 360.000 360.000
.eu Miễn phí 250.000 250.000
.me Miễn phí 550.000 550.000
.tel Miễn phí 310.000 310.000
Tên miền Phí khởi tạo (VNĐ) Phí duy trì hàng năm (VNĐ) Phí tranfer (VNĐ)
.vn 350.000 480.000 Miễn phí
.net.vn 350.000 350.000 Miễn phí
.com.vn 350.000 350.000 Miển phí
.org.vn 200.000 200.000 Miển phí
.info.vn 200.000 200.000 Miển phí
.gov.vn 200.000 200.000 Miễn phí
.biz.vn 350.000 350.000 Miễn phí
.name.vn 30.000 30.000 Miễn phí