Tên miền Phí khởi tạo (VNĐ) Phí duy trì hàng năm (VNĐ) Phí tranfer (VNĐ)
.com Miễn phí 300.000 300.000
.net Miễn phí 300.000 300.000
.info Miễn phí 300.000 300.000
.org Miễn phí 320.000 320.000
.us Miễn phí 300.000 300.000
.biz Miễn phí 290.000 290.000
.cc Miễn phí 720.000 720.000
.asia Miễn phí 360.000 360.000
.eu Miễn phí 250.000 250.000
.me Miễn phí 550.000 550.000
.tel Miễn phí 310.000 310.000
Tên miền Phí khởi tạo (VNĐ) Phí duy trì hàng năm (VNĐ) Phí tranfer (VNĐ)
.vn 480.000 480.000 Miễn phí
.net.vn 480.000 370.000 Miễn phí
.com.vn 480.000 370.000 Miển phí
.org.vn 480.000 250.000 Miển phí
.info.vn 480.000 250.000 Miển phí
.gov.vn 480.000 250.000 Miễn phí
.biz.vn 480.000 370.000 Miễn phí
.name.vn 480.000 300.000 Miễn phí