Thanh toán ngân hàng

1. Ngân hàng Vietcombank

STK : 0441.000.684.411

CTK : Công ty TNHH Thiết kế Website Sen Vàng

CN : Tân Bình-TP.HCM

2.Ngân hàng Á Châu ACB

STK : 201.585.669

CTK : Nguyễn Văn Phú – Chức vụ : Giám đốc

CN : Tân Bình-TP.HCM

2.Ngân hàng Techcombank

STK : 190.2408.4000.016

CTK : Nguyễn Văn Phú – Chức vụ : Giám đốc

CN : Techcombank Tân Bình – TP.HCM

3.Ngân hàng Vietcombank

STK : 007.100.3125.955

CTK: Nguyễn Văn Phú – Chức vụ : Giám đốc

CN : Vietcombank CN.TPHCM

4.Ngân hàng Sacombank

STK:060.105624.721

CTK: Nguyễn Văn Phú – Chức vụ : Giám đốc

CN : Tân Bình- TP.HCM

5.Ngân hàng Agribank

STK:1606.2059.08378

CTK: Nguyễn Văn Phú – Chức vụ : Giám đốc

CN : Agribank An Phú – TP.HCM

By: