Địa chỉ: 42 Ca Văn Thỉnh, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp.HCM Email: info@senvangviet.vn

HotlineSupport: 0932 070 099 HotlineSale: 0932 070 099

Bảng giá hosting

CÔNG TY 1

 • Server đặt tại CÔNG TY 1
 • Dung lượng 3GB
 • Băng thông 70GB
 • Email POP3/webmail 5
 • Subdomain 6
 • MySQL 3
 • Backup Miễn Phí
 • Chi phí/ tháng 279.000đ
 • Đăng ký 01 năm 3.348.000đ
 • Đăng ký 02 năm 6.292.000đ

  6.696.000đTiết kiệm: 404.000đ

 • Đăng ký 03 năm 9.144.000đ

  10.044.000đTiết kiệm: 900.000đ

Đăng ký

CÔNG TY 2

 • Server đặt tại CÔNG TY 2
 • Dung lượng 5GB
 • Băng thông 100GB
 • Email POP3/webmail 10
 • Subdomain 10
 • MySQL 5
 • Backup Miễn Phí
 • Chi phí/ tháng 375.000đ
 • Đăng ký 01 năm 4.500.000đ
 • Đăng ký 02 năm 8.600.000đ

  9.000.000đTiết kiệm: 400.000đ

 • Đăng ký 03 năm 12.700.000đ

  13.500.000đTiết kiệm: 800.000đ

Đăng ký

CÔNG TY 3

 • Server đặt tại CÔNG TY 3
 • Dung lượng 7GB
 • Băng thông 180GB
 • Email POP3/webmail 15
 • Subdomain 20
 • MySQL 7
 • Backup Miễn Phí
 • Chi phí/ tháng 508.000đ
 • Đăng ký 01 năm 6.096.000đ
 • Đăng ký 02 năm 11.792.000đ

  12.192.000đTiết kiệm: 400.000đ

 • Đăng ký 03 năm 17.400.000đ

  18.288.000đTiết kiệm: 888.000đ

Đăng ký

CÔNG TY 4

 • Server đặt tại CÔNG TY 4
 • Dung lượng 9GB
 • Băng thông 300GB
 • Email POP3/webmail 20
 • Subdomain 40
 • MySQL 9
 • Backup Miễn phí
 • Chi phí/ tháng 625.000đ
 • Đăng ký 01 năm 7.500.000đ
 • Đăng ký 02 năm 14.600.000đ

  15.000.000đTiết kiệm: 400.000đ

 • Đăng ký 03 năm 21.700.000đ

  22.500.000đTiết kiệm: 800.000đ

Đăng ký

CÔNG TY 5

 • Server đặt tại CÔNG TY 5
 • Dung lượng 11GB
 • Băng thông 520GB
 • Email POP3/webmail 25
 • Subdomain 80
 • MySQL 11
 • Backup Miễn phí
 • Chi phí/ tháng 733.000đ
 • Đăng ký 01 năm 8.796.000đ
 • Đăng ký 02 năm 17.200.000đ

  17.592.000đTiết kiệm: 392.000đ

 • Đăng ký 03 năm 25.800.000đ

  26.388.000đTiết kiệm: 588.000đ

Đăng ký

CÔNG TY 6

 • Server đặt tại CÔNG TY 6
 • Dung lượng 13GB
 • Băng thông 600GB
 • Email POP3/webmail 30
 • Subdomain 80
 • MySQL 13
 • Backup Miễn phí
 • Chi phí/ tháng 933.000đ
 • Đăng ký 01 năm 11.200.000đ
 • Đăng ký 02 năm 22.000.000đ

  22.400.000đTiết kiệm: 400.000đ

 • Đăng ký 03 năm 32.000.000đ

  33.600.000đTiết kiệm: 1.600.000đ

Đăng ký

CÔNG TY 7

 • Server đặt tại CÔNG TY 7
 • Dung lượng 15GB
 • Băng thông 800GB
 • Email POP3/webmail 30
 • Subdomain 80
 • MySQL 15
 • Backup Miễn phí
 • Chi phí/ tháng 1.083.000đ
 • Đăng ký 01 năm 12.996.000đ
 • Đăng ký 02 năm 25.592.000đ

  25.992.000đTiết kiệm: 400.000đ

 • Đăng ký 03 năm 38.000.000đ

  38.988.000đTiết kiệm: 988.000đ

Đăng ký

CÔNG TY 8

 • Server đặt tại CÔNG TY 8
 • Dung lượng 17GB
 • Băng thông 950GB
 • Email POP3/webmail 40
 • Subdomain 120
 • MySQL 17
 • Backup Miễn phí
 • Chi phí/ tháng 1.225.000đ
 • Đăng ký 01 năm 14.700.000đ
 • Đăng ký 02 năm 29.000.000đ

  29.400.000đTiết kiệm: 400.000đ

 • Đăng ký 03 năm 43.000.000đ

  44.100.000đTiết kiệm: 1.100.000đ

Đăng ký

2022 @ Senvang

 • Đang online: 9
 • Tổng truy cập: 17896

0932 070 099

Zalo
Hotline